Download algemene voorwaarden

Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen,
aanbiedingen en diensten die door woordsticker.nl geleverd/gemaakt worden


Artikel 2: Prijzen en betalingen

Alle prijzen die op de site staan vermeld zijn inclusief  21% BTW en exclusief verzendkosten.
De verzendkosten zijn standaard €1,75 euro. Voor grote stickers die niet door de brievenbus passen wordt  €6,95 pakketpost gerekend.
De betaling dient binnen 3 dagen na ontvangst van uw orderbevestiging

Bestellingen die betaald zijn kunnen niet geannuleerd worden.
Wel kan er voor het aankoopbedrag een andere product worden uitgezocht.


Artikel 3: Levertijden

Producten worden na betaling zo snel mogelijk verzonden.
Levertijd staat op enkele werkdagen vanaf de ontvangen betaling.

 
Voor geboorte/trouwborden, groeimeter staat een levertijd op van 7 werkdagen ivm grote drukte.
Voor onze geboorte wegwijzer doen we ons best om deze zelfde dag of de dag na betaling te verzenden.

Overschreden leveringtijden geven de klant geen recht op schadevergoedingen of het annuleren van de bestelling.


Artikel 4: Verzending en transportrisico

De kosten en risico van de verzending van de producten komen geheel voor de koper.
Woordsticker.nl is niet verantwoordelijk voor het zoek raken van bestellingen
en geleden schade en kunnen niet verhaald worden op woordsticker.nl.

Indien u zekerheid wilt over uw bestelling dan kunt u er voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen.
De extra kosten voor het verzekeren van uw bestelling komen geheel voor de koper.


Artikel 5: Beschadigingen en afwijkingen

De koper is verplicht de geleverde producten onmiddellijk bij levering op transportschade en op manco te controleren, en bij eventuele schade dit binnen 24 uur te melden bij woordsticker.nl .

Woordsticker.nl  kan op geen enkele wijze verantwoordelijk geacht worden voor schade of andere zaken die gebeuren tijdens verzending en/of tijdens het bevestigen van de sticker en borden.

Mocht er een fout in de tekst staan dan kunt u deze terugsturen en wordt er zo snel mogelijk de correcte tekst aan u toegezonden.
Alle stickers en borden worden op maat gemaakt. De bestelling kan niet retour worden gezonden

Woordsticker.nl is niet verantwoordelijk voor het beschadigen van de sticker of ondergrond bij het aan brengen van de sticker en/of ophangen van een bord

U dient de sticker(s) binnen 2 maand te plakken.


Artikel 6: Communicatie en verwerking

Woordsticker.nl is een webwinkel en daarom afhankelijk van derden zoals een internet provider.

Woordsticker.nl is niet aansprakelijk voor communicatie verlies en vertraging van het verwerken van de bestelling door nalatigheid bij deze partijen.


Artikel 7: Aansprakelijkheid

Woordsticker.nl stelt zich niet aansprakelijk voor schade en of incidenten door de ons geleverde producten.
Al onze producten dienen naar behoren te worden opgehangen of gemonteerd met in acht neming van de veiligheid van uzelf of uw kinderen.


Artikel 8: Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.     Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.     Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6.     Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Geboorte/trouw/tekstborden:

Er wordt geen ophangsysteem geleverd bij onze borden. Hier dient u zelf voor te zorgen. Bij de bouwmarkt kunt u voor verschillende optie's kiezen.

De fotolijsten en klokken kunnen varieren ivm verschillende inkopen

Alle geplaatste foto's zijn met toestemming van de klant geplaatst.

Het is verboden om zonder toestemming van woordsticker.nl tekst, informatie of foto's te kopiëren. Doet u dit wel dan worden er juridische stappen ondernomen.

Als u een foto mailt naar woordsticker.nl geeft u toestemming om de foto te gebruiken voor promotie van de website.

Er zit copyright op deze website.

Prijswijzigingen onder  voorbehoud.